You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
Tormed.eu
Strona główna  Nowości   Journal of Surgical Progress   Kontakt  Oferta Pracy

Witamy bardzo serdecznie!

Centrum Medyczne Tormed to centrum specjalizujące się
między innymi w:
· konsultacje ambulatoryjne w zakresie chirurgii klatki
piersiowej
· konsultacje wyjazdowe w miejscu wezwania (np. w
domu pacjenta)
· ocena stopnia zaawansowania chorób nowotworowych
klatki piersiowej
· kwalifikacja do leczenia chirurgicznego chorób klatki
piersiowej
· ocena ryzyka operacyjnego (ocena i interpretacja badañ
obrazowych klatki piersiowej w tym radiogramów klatki
piersiowej, badañ PET, interpretacja badañ
gazometrycznych i spirometrycznych)
· kontrola chirurgiczna i opieka po leczeniu operacyjnym
chorób klatki piersiowej